Obchodní podmínky

Dodací a platební podmínky

Veškeré tituly objednané v internetovém obchodě doručujeme v průměru do 2 pracovních dnů od zadání závazné objednávky. (Objednávka je závazná a jejím nevyzvednutím porušíte kupní smlouvu )

Zboží zasíláme pouze zákazníkům v ČR

Zboží je zasíláno

Českou poštou na dobírku  doba dodání 1-2 pracovní den od vyřízení objednávky.
Zboží zaplatíte při převzetí balíku od pracovníka České pošty. Při nezastižení Vám nechá ve schránce lísteček, díky němuž si společně s dokladem totožnosti (občanka nebo pas) můžete balík na "Vaší" poště vyzvednout, zásilka je uložena po dobu 7 dnů. Zboží v tomto případě zaplatíte při převzetí balíku přímo na dané poště u přepážky. V případě nevyzvednutí zboží na dobírku, se balík se zbožím vrací zpět.(v tomto případě bude vaše IP adresa uložena na black list a další objednávka bude uskutečněna pouze patbou předem. ZTRÁTA při nevyzvednutí dobírky bude následně podstupena příslušnému  )

Českou poštou Platba předem doba dodání 1-2 pracovní den od přijetí platby na účet. 

Platba předem na účet vítána
Platba Kartou - ne

Osobní odběr – osobní převzetí v prodejně PS3Men ,Sladkovského 405, Pardubice
Objednané zboží vám zde bude zablokováno po dobu jednoho týdne, v případě, že nebude v této lhůtě zboží vyzvednuto, bude objednávka stornována.(Další objednávka pak bude odložena pouze na tři dny a požadován e-mail s termínem vyzvednutí.
K vaší objednávce bude přiložen dodací list nebo jej naleznete ve vaší objednávce v Infu o objednávce.

Všechny ceny jsou udány vč DPH. Použité hry se řídí zvláštní sazbou DPH a na dokladu je tedy DPH 0% .

Postup pro uplatnění reklamace

( pro zboží zakoupené přez internetové stránky www.PS3Men.cz )

 • Zásilku zabalte a zašlete na adresu : PS3Men – Pavel Jirek ,Sladkovského 405 , 530 02 Pardubice 
  • zásilky dobírkou nebudou přijaty
  • zboží zajistěte proti poškození, za případné poškození zásilky během přepravy neneseme zodpovědnost
  • zboží ve vlastním zájmu pojistěte, za případnou ztrátu zásilky během přepravy neneseme zodpovědnost
 • Zásilku označte viditelně nápisem REKLAMACE.
 • K zásilce přiložte vyplněný průvodní list
  • s popisem závady a kontaktem na Vás ( jméno, přijmení, adresa, email, telefonní číslo )
  • s kopií dodacího listu nebo datem prodeje případně VS: symbolem objednávky.
  • V případě dalších dotazů nás prosím kontaktujte na emailu ps3men@seznam.cz,  ve všední den od 9-18 hodin

Reklamační řád

platný od 1.3.2011

Vypracováno v souladu s občanským zák. č.40/1964 Sb. §619-627 a příslušné novely č.136/2002 a zák. č. 320/2002 Sb., dále zák. č. 634/1992 a příslušné novely č. 439/2003 Sb.

 1. Všeobecná ustanovení

  1. Reklamační řád popisuje a vymezuje vztah mezi Kupujícím a Prodávajím,prodejnou PS3Men - Pavel Jirek, IČO: 87546477, provozovny Smilova 405 Pardubice. Kupující převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem. V případě, že zboží není odebráno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik jeho předání prvnímu Přepravci.

  2. Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje prodejce ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura nebo prodejka – dále jen záruční list) s uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (název zboží, cena, množství).

 2. Délka záruky

  1. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě.

  2. Záruční doba se skládá ze zákonné lhůty 24 měsíců na nové zboží a 3 měsíce na komisní zboží

   Pokud není na účtence uvedeno že jde o nové zboží potom je zboží z komisního prodeje.

  3. V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí Občanským zákoníkem č.40/1964 Sb. §619-627 s přihlédnutím k tomuto reklamačnímu řádu.

 3. Záruční podmínky

  1. Kupující je povinen zajistit odzkoušení zboží co nejdříve po jeho zakopení a je povinen všechny takto zjištěné vady oznámit do druhého dne prodávajícímu. Jestliže tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží. Při pozdější reklamaci bude vada považována za mechanické poškození způsobené kupujícím a reklamace bude automaticky zamítnuta.

  2. Kupující má právo uplatnit záruku pouze na zboží, které vykazuje vadu, vztahuje se na něj záruční lhůta a bylo zakoupeno u prodávajícího – prodejna PS3Men – Pavel Jirek (viz nákupní doklad).

  3. Místem pro uplatnění reklamace je prodejna PS3Men – Pavel Jirek ,Smilova 405 , 530 02 Pardubice (vchod z ul.Sladkovského)

  4. Prodávající neodpovídá za vady, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn.

  5. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

  6. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením,Záruka se také nevztahuje na poškození zařízení nadměrným mechanickým opotřebením.

 4. Způsob vyřízení reklamace

  1. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno nebo vyměněno za jiné.

  2. Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní od data uplatnění reklamace kupujícím. Tato lhůta není závazná pro kupujícího – podnikatelský subjekt, jehož vztah s prodávajícím upravuje Obchodní zákoník.

  3. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží.

  4. Doba trvání reklamace se počítá od druhého dne po přijetí prodávajícím do dne vyřízení reklamace. Nikoliv do vyzvednutí zákazníkem!

  5. Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího e-mailem nebo telefonicky.

  6. Za vyřizování reklamací je zodpovědný majitel firmy Pavel Jirek

Storno objednávky ze strany kupujícího

V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme vás o dodržení níže uvedených podmínek: 

 • Kontaktujte nás na email ps3men@seznam.cz se žádostí o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a svou adresou pro vrácení peněz 
 • Pokud jste již zboží obdrželi a převzali, zašlete nám jej zpět na adresu : PS3Men – Pavel Jirek ,Sladkovského 405 , 530 02 Pardubice
  • zboží musí být neporušené v originálním obalu tak, aby mohlo být dále nabízeno zákazníkům ( tzn. zboží nesmí být vůbec vybaleno )
  • v případě softwaru s obsahem autorského díla nesmí být zboží vůbec otevřeno.
  • Takže v případě použitých her toto není možné a hru můžete pouze zpětně vyměnit za jinou ve výkupní ceně  ceně červeně  na e-shopu.
  • zásilky dobírkou nebudou přijaty
  • zboží zajistěte proti poškození, za případné poškození zásilky během přepravy neneseme zodpovědnost
  • zboží ve vlastním zájmu pojistěte, za případnou ztrátu zásilky během přepravy neneseme zodpovědnost
 • Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme poštovní složenkou nebo převodem.
 • V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její části pokud zboží není  skladem. (Upgrade e-shopu probíhá jedenkrát denně což znamená že některé tituly mohou být během dne prodány)

Pokud se objeví chyba na nosiči,která by znamenala reklamaci.

V případě pochybného výkupu her ve velkém množství od jednoho titulu.

Všechny použité hry jsou opticky zkontrolovány před odesláním a to samé platí i při výkupu před zasláním vaší objednávky.Veškeré nefunkční hry budou zaslány zpět na vaši adresu a objednávka emailem přehodnocena.

X

Přihlášení

Zapoměli jste heslo?
zašleme vám nové na vaši
emailovou adresu